Over: Video fra fabrikkene våre i Tyrkia 

Vi prioriterer faste og langvarige relasjoner. Gjennom langvarig samarbeid har vi oppnådd god kunnskap om våre produsenter og større forutsigbarhet som kommer alle parter til gode.

PRODUKSJON

Alle som driver med produksjon av klær forurenser, enten om det er via bomullsproduksjon, innfarging, tekstilproduksjon eller via fraktalternativer. Alle har en eller annen form for forurensing. Vårt mål er å lage klær som har god kvalitet og kan brukes mye. Da får plagget et mindre fotavtrykk på naturen.
Har du fått skader eller flekker på plagget ditt, sjekk vår vaskeguide HER.

Vi produserer våre varer i Kina og Tyrkia og kjører varene våre med båt eller trailer til Norge. Gjennom langvarig samarbeid har vi oppnådd god kunnskap om våre produsenter. Besøk og inspeksjoner hos leverandører utfører vi selv eller av eksterne partnere autorisert av oss. Vi besøker også alle fabrikker for å vurdere de faktiske forholdene.

Vi jobber for 100% sporbarhet på alle våre produkter, det er viktig for oss å ha full oversikt og kontroll på varene våre. Dette betyr at leverandører plikter å oppgi alle produsenter (fabrikker) og underleverandører som er involvert i produksjonen av varer som selges av oss. Dette styrker vår produksjonssikkerhet og gir oss større innsikt ved eventuelle avvik.

 

BSCI

Vi ønsker ikke å produsere hos produsenter som ikke er vant til å jobbe med ”Codes of Conduct” og uavhengige tredjeparts inspeksjoner. Vi søker aktivt og velger fortrinnsvis leverandører som er medlem av BSCI (Business Social Compliance Initiative). I dag er 90 % av våre leverandører i Kina medlem av BSCI. BSCI ble etablert av Foreign Trade Association, og implementerer arbeidslivstandarder (Codes of Conduct) som beskytter arbeideres rettigheter. Gjennom BSCI medlemskapet forpliktes de til å gjennomføre eksterne inspeksjoner som fokuserer på helse, sikkerhet og sosiale forhold. Etter endt inspeksjon mottar fabrikken en rapport med et revisjonsresultat (basert på oppnådde poeng under revisjonen), samt en forbedringsplan. Den inneholder detaljert informasjon om eventuelle mangler, hva som må gjøres for å utbedre dette og en tidsfrist. Etter tidsfristen blir det gjennomført en oppfølgingskontroll for å påse at feil og mangler faktisk er utbedret.

Kjemikalier

Ved produksjon av klær og sko benyttes kjemikalier under prosesser som farging, trykk og vask. Det er viktig for oss at våre kunder kjenner seg trygge på at plaggene ikke inneholder noen farlige restprodukter. Våre leverandører plikter å følge en restriksjonsliste for kjemikalier, Restricted Chemical List. Listen angir kjemikalier som enten er forbudte eller kun tillatt i begrensede mengder i henhold til REACH-forskriftene (det europeiske kjemikalieregelverket), CLP (klassifisering og merking av kjemikalier), samt den norske produktforskriften. Det foretas jevnlig kjemikalietesting på uavhengige laboratorier i Kina og Skandinavia på oppdrag fra oss.

Materialer

Russemerch må ha høy kvalitet på produktene, de skal kunne tåle en del. Derfor er vi opptatt av å bruke det beste av både stoffer og tilbehør.

Øko-tex

Vi har Øko-tex Standard 100 sertifisering på alle tekstilprodukter. Sertifiseringen betyr at produktene er testet og ikke inneholder ulovlige eller skadelige stoffer.

Bomull

Bomullsfiberet kommer fra de fine, tynne frøhårene på bomullsplanten. Selv om bomull er myk og lett, er den slitesterk i bruk og vask. Disse egenskapene gjør at bomullsplagg fremdeles er favorittklærne for folk flest. Vi bruker mye bomull i kolleksjonen vår og det er viktig for oss å vite hvor den kommer fra. Produksjonen vår i Kina bruker kinesisk bomull. I Tyrkia benyttes det hovedsakelig lokal dyrket bomull, men når de må supplere kjøper de ifra USA og Hellas